FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी JICA द्वारा तयार गरेको सन्दर्भ सामाग्री ८०/८१ 09/19/2023 - 15:58 PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको परिचय, PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको विवाह र सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था, PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको आमाबाबु र छोराछोरी सम्बन्धी व्यवस्था, PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको संरक्षक र माथवर सम्बन्धी व्यवस्था, PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको अंशवण्डा सम्बन्धी व्यवस्था, PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था १, PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था २, PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्था, PDF icon मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था
नौकुण्ड गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना | ७७/७८ 12/23/2020 - 15:43 PDF icon RIAP final.pdf
Vulnerability Mapping Report-2019 By CDC ७७/७८ 12/19/2020 - 00:00 PDF icon CDC - Evidence Phase (Vulnerability assessment) Report - PURNIMA.pdf, PDF icon Final Naukunda_Individual_2019_12_06_NP_EN (1).pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको WASH Masterplan ७६/७७ 03/25/2020 - 00:00 PDF icon Wash Master Plan 2076 Final.pdf