FAQs Complain Problems

वडा नं. ४

Image: 
Body: 

वडा नं. ४ साबिक सरमथली गा.वि.स.(१-५) लाई समाबेश गरि बनाइएको छ | वडा नं. ४  को कार्यालय साबिक सरमथली गा.वि.स.को गा.वि.स.भवनमा रहेको छ | वडा नं. ४ को कार्यालय गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पारच्याङबाट ६ कि.मि.(मोटर बाटो) र ३ कि.मि.(पैदल) दक्षिण मा रहेको छ  | 

 

 

 

सम्पर्क विवरण

0