FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना |

                Invitation For Bids

 

               Office of the Municipal Executive

              Naukunda Rural Municipality

 

 Invitation for Bids for procurement of Fabricated Steel Parts

for Trail Bridges 

दस्तावेज: 

नौकुण्ड गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण (Village Profile) निर्माण गर्ने सम्बन्धि सिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना |

दस्तावेज: 

पुल सर्भे गर्ने सम्वन्धि सिलवन्दी दरभाउ पत्रको सूचना |

दस्तावेज: 

Pages