FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

Invitation for electronic bids for procurement of Construction of Aanpchaur, Lhogaun, Ranatole water supply project.

दस्तावेज: 

बोलपत्र संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना |

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (5 bedded hospital)

दस्तावेज: 

Pages