FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

योजना तथा परियोजना

संघ र प्रदेशबाट आ.व.२०८०.८१ को लागि विनियोजित बजेत तथा कार्यक्रमहरू

 

योजना सम्झौता सम्बन्धी सूचना

नौकुण्ड गापा प्रथम आवधिक योजना २०७८.७९-२०८२.८३

नौकुण्ड गाउँपालिकाको प्रथम पञ्च वर्षीय आवधिक विकास योजना (२०७८/७९ -२०८२/८३)

नौकुण्ड गाउँपालिकाको निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य