FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नौकुण्ड गाउँपालिकाको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 15:11 PDF icon 12_Bipad jokhim nyunikaran & Mgmt aain 2075.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिका पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 15:00 PDF icon 8_Purwadhar Mgmt aain 2075.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ नौकुण्ड गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताबलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ७६/७७ 09/09/2019 - 14:59 PDF icon 9_Arthik Aain.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 14:53 PDF icon 11_Prasasakiya karyabidhi niyamit garne aain 2076.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिका विनियोजन ऐन,२०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 14:51 PDF icon 10_Biniyojan Aain.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिका न्यायिक समितिको ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 14:42 PDF icon 6_Nyahik samiti 2075.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 14:41 PDF icon 7_Health & Cleanness Aain 2075.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिका सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 14:36 PDF icon 5_Sahakari Aain 2075.pdf
विनियोजन ऐन २०७६/७७ ७६/७७ 08/25/2019 - 11:40 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन २०७६/७७ ७६/७७ 08/25/2019 - 11:39 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf, PDF icon आर्थिक ऐन अनुसूची.pdf

Pages