FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नौकुण्ड गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि (भाग २) २०७८ ७८/७९ 02/01/2022 - 00:00 PDF icon 4_2_12_Business tax karyabidhi_2078.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिका एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/01/2022 - 00:00 PDF icon 4_2_9_ambulance karebidi.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको उद्यम/व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि (संशोधित २०७८) ७८/७९ 02/01/2022 - 00:00 PDF icon 4_2_10_Enterprise Bunisess Registration Procedures.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन २०७८ ७८/७९ 02/01/2022 - 00:00 PDF icon 4_1_1_Batabaran & Nature Samrakshan Aain_2078.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७८ ७८/७९ 11/24/2021 - 15:28 PDF icon biniyojan.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन ७८/७९ 11/24/2021 - 15:25 PDF icon arthik.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको १० औं (विशेष) गाउँ सभामा प्रस्तुत आ.व. २०७८/०७९ को विनियोजन ऐन र बजेट विवरण ७८/७९ 11/21/2021 - 00:00 PDF icon newDocument.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ सभामा प्रस्तुत आ.व. २०७८/०७९ को विनियोजन ऐन ७७/७८ 06/27/2021 - 14:28 PDF icon viniyojan vidhyeak.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ सभामा प्रस्तुत आ.व. २०७८/०७९ को आर्थिक ऐन ७७/७८ 06/27/2021 - 14:25 PDF icon aarthik vidheyak.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको विपद जोखिम प्रतिकार्य योजना २०७७ ७७/७८ 06/03/2021 - 11:51 PDF icon DRR Response Plan_ Naukunda 2077.pdf

Pages