FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

विवाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३० मिनट
जिम्मेवार अधिकारी: 
सचिव (पन्जिकाधिकारी)
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • बाबु-आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि (दुवै जनाको)
  • श्रीमान श्रीमतीको नागरिकताको प्रतिलिपि , नभएको खण्डमा जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र 
  • वडा मुचुल्का आवश्यक परेको खण्डमा 
नमुना फाराम तथा अन्य: