FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सम्वन्ध विच्छेद

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३० मिनट
जिम्मेवार अधिकारी: 
सचिव ( पन्जिकाधिकारी )
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्वन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि 
  • सम्वन्ध विच्छेद को लागि फारम ओ निवेदन 
  • आवश्यक परेमा वडा मुचुल्का 
नमुना फाराम तथा अन्य: