FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

मृत्यु दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३० मिनट
जिम्मेवार अधिकारी: 
सचिव ( पन्जिकाधिकारी )
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • मृतकको नागरिकता 
  • नातेदार (परिवारको) को नागरिकताको प्रतिलिपि 
  • मृत्यु दर्ताको निवेदन 
नमुना फाराम तथा अन्य: