नौकुण्ड गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

नौकुण्ड गाउँपालिका बागमती अंचलको रसुवा जिल्लामा अवस्थित छ | वि.सं. २०७३/११/२७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए संगै देशका विभिन्न ७४४ वटा स्थानीय तह संगै यो गा.पा. पनि अस्तित्वमा आएको हो | पूर्वमा गोसाईकुण्ड गा.पा. र नुवाकोट जिल्ला, पश्चिममा कालिका गा.पा., उत्तरमा गोसाईकुण्ड गा.पा. तथा दक्षिणमा नुवाकोट जिल्लाको सिमानासंग जोडिएको यो गा.पा.

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम |

आ.व.२०७४/७५ को योजना प्रगतिको समिक्षा एवं २०७५/७६ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम |